Lokal Koszalin – II licytacja – Zainteresowanych proszę o kontakt

Lokal Koszalin – II licytacja – Zainteresowanych proszę o kontakt

                                                                                       !!!!!!!!!!!!!!!UCHYLONA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

                                                                 ZAINTERESOWANYCH PROSZĘ O KONTAKT Z KANCELARIĄ

                                                OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 59261

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-06-2020r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie I Wydział Cywilny przy ul. Andersa 17 w sali nr 6A, odbędzie się druga licytacja prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem nr 181/1 o powierzchni 909,00 m2 oraz przedmiot prawa własności budynku stanowiący odrębną nieruchomość, budynek o numerze ewidencyjnym 356, dwukondygnacyjny, podpiwniczonym o pow. zabudowany 502,00 m2, pow. użytkowej handlowo – usługowej i pow. użytkowej podziemia (kotłownia, pom. gospodarcze, korytarze, pomieszczenia techniczne itp.) o łącznej powierzchni użytkowej 1242,80 m2.
należącego do dłużnika:
położonej: 75-135 Koszalin, ul.Szczecińska 18, ,
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 59261 [NKW: KO1K/00059261/9]
Suma oszacowania wynosi 1 120 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 746 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 112 000,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 kpc). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bałtycki Bank Spółdzielczy 65 8566 0003 0600 7294 2005 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Karol Cygert

Aby kontunuować, wyraż zgodę na przyjmowanie "cookies". czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij