Działki Śmiechów – 9 szt – Wkrótce II licytacja 50% wartości

Działki Śmiechów – 9 szt – Wkrótce II licytacja 50% wartości

                                                                ZAINTERESOWANYCH PROSZĘ O KONTAKT

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KW 105532

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-02-2020r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert ul. Zwycięstwa 140/319 Koszalin, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami 73/10, 73/11, 73/12, 73/13, 73/14, 73/15, 73/16, 73/17 i 73/18 o łącznej powierzchni 9702,00 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Śmiechów Gmina Będzino.
należącej do dłużnika:Sebastian Janeda
położonej: 76-036 Śmiechów
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 105532 [NKW: KO1K/00105532/8]
Suma oszacowania wynosi 218 325,00zł brutto (177 500,00zł netto+40.825,00zł podatek VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 163 743,75zł brutto.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 21 832,50zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bałtycki Bank Spółdzielczy 65 8566 0003 0600 7294 2005 0001
Rękojmia może być być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony.

Zgodnie natomiast z art 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy do godziny osiemnastej dnia następnego.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art.8672§4 kpc)
Na dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać dwa tygodni przed licytacją

Komornik Sądowy
Karol Cygert

Aby kontunuować, wyraż zgodę na przyjmowanie "cookies". czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij