Działki Sianów – 0,6030ha

Działki Sianów – 0,6030ha

                                             OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 102650

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-10-2022r. o godz.10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert ul. Zwycięstwa 7-9/104 Koszalin, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 86/2 i 86/3 o łącznej powierzchni 0,6030ha
należącej do dłużnika: Paweł Banaśkiewicz
położonej: 76-004 Sianów,
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 102650 [NKW: KO1K/00102650/0]
Suma oszacowania wynosi 190 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 95 000,00zł.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania 19 000,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 81 2030 0045 1110 0000 0403 0840
Rękojmia może być być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony.

Zgodnie natomiast z art 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy do godziny osiemnastej dnia następnego.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art.8672§4 kpc)
Na dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać dwa tygodni przed licytacją

Komornik Sądowy

Karol Cygert

20220421_153035

20220421_153035_1


Poprzednie
Następne

Aby kontunuować, wyraż zgodę na przyjmowanie "cookies". czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij