Działka Bobolin

                       OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 115268

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-11-2020r. o godz. 11:30 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert ul. Zwycięstwa 140/319, 75-613 Koszalin odbędzie się druga licytacja nieruchomości niezabudowanej gruntowej, stanowiącej działkę gruntu nr 21/11 o powierzchni 457,00 m2– użytek dr droga, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0002 Bobolin Gmina Darłowo
należącej do dłużnika: Jolanta Stankiewicz
położonej: Bobolin,
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 115268 [NKW: KO1K/00115268/9]
Suma oszacowania wynosi 45 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 22 650,00zł.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 4 530,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Rękojmię można uiścić w Kancelarii lub na konto komornika:
Bałtycki Bank Spółdzielczy 65 8566 0003 0600 7294 2005 0001
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony.
Zgodnie natomiast z art 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy do godziny osiemnastej dnia następnego.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art.8672§4 kpc)
Na dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać dwa tygodni przed licytacją


Komornik Sądowy

Karol Cygert

Aby kontunuować, wyraż zgodę na przyjmowanie "cookies". czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij