Dom Jeżyce – II LICYTACJA

Dom Jeżyce – II LICYTACJA

                                     OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 99011

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-02-2021r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie  I Wydział Cywilny ul. Andersa 17 w sali 6A w Koszalinie, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 121/3 o powierzchni 1836,00 m2 na której zgodnie z wypisem z kartoteki budynków znajduje się budynek o numerze ewidencyjnym nr 32 o konstrukcji murowanej tradycyjnej, budynek gospodarstw rolnych, wykorzystywany w parterze jako część gospodarcza i mieszkalna, na piętrze jako część mieszkalna, dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 215,00 m2
należącej do dłużnika: Agata Gebel
położonej: 76-150 Darłowo, Jeżyce 28C,
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 99011 [NKW: KO1K/00099011/4]
Suma oszacowania wynosi 297 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 198 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 700,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 kpc).
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bałtycki Bank Spółdzielczy 65 8566 0003 0600 7294 2005 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności..

Komornik Sądowy
Karol Cygert
.

Aby kontunuować, wyraż zgodę na przyjmowanie "cookies". czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij